ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมเลสิก รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยนวัตกรรม "เลสิกไร้ใบมีด"

นวัตกรรมของเลสิกไร้ใบมีดด้วยเลเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
72,000.00 (THB)

 หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แต่ไม่รวมค่าตรวจประเมินเบื้องต้น 1,000 บาท 
  2. ราคาดังกล่าวรวมถึงการตรวจ ติดตามอาการหลังผ่าตัด 1 วัน  1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือนและ 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์ 
  3. ราคานี้เป็นราคาสำหรับดวงตาทั้งสองข้าง
  4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์เลสิก โทร 0 3825 9939
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2562
Contact Center +66 3825 9999