ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ยกกระชับปรับรูปหน้าแบบแผลเล็ก

นิยามความงาม แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป มาเสริมสร้างความงามในแบบของคุณ
66,000.00 (THB)

 หมายเหตุ

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ที่ปรึกษาและชำระค่าแพ็กเกจในวันนั้น 
  3. แพ็กเกจเสริมหน้าอก ขนาดมากกว่า 350 ซีซี เพิ่มค่าใช้จ่าย 9,000 บาท
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม โทร. 0 3825 9925
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนดและ รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2562
ประเภทสินค้า
Contact Center +66 3825 9999