ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การตรวจประเมินสภาพดวงตาและสายตาก่อนผ่าตัดรักษาสายตา

เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
1,500.00 (THB)

เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น

เหมาะสำหรับ

  1. ผู้สูงอายุที่มีสายตายาว 
  2. ผู้ที่สายตาผิดปกติมากๆ และมีอายุมากขึ้นจนพบว่าตัวเองมีสายตายาวเข้ามาเป็นปัญหาร่วมด้วย
  3. ผู้ที่เริ่มมีต้อกระจกแล้ว

รายการสินค้า :

  1. การตรวจประเมินสภาพดวงตาและสายตาก่อนผ่าตัดรักษาสายตา SuperSight

เงื่อนไข :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว 
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีดมยาสลบ หรือผู้ที่มีสายตาเอียง 
  3. พิเศษการตรวจติดตามอาการหลังทำภายใน1ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ายา 
  4. สำหรับผู้ถือบัตรประกันสุขภาพ ได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์
  5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์ซุปเปอร์ไซท์ โทร 0 3825 9938
  6. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2562
Contact Center +66 3825 9999