ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก

ผ่าตัดส่องกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว

การผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีอักเสบ

ผ่าตัดส่องกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
Contact Center +66 3825 9999