ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์สุขภาพสตรี

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

Lady1

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
1,790.00 (THB)

Lady2

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
3,890.00 (THB)

Lady3

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
4,440.00 (THB)

Lady4

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
6,540.00 (THB)

การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (OPD)

แพ็กเกจการผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า
35,000.00 (THB)

การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (พักฟื้น รพ. 1 คืน)

แพ็กเกจการผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า
45,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999