ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

วัคซีนไอพีดีป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับผู้ใหญ่

ฉีดเพียงเข็มเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิต
3,300.00 (THB)

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. วัคซีนไอพีดีสำหรับผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสฉีด 1 เข็มเพียงครั้งเดียว
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +66 3825 9999
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 พ.ค. 2563
Customers who bought this item also bought