ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีอักเสบ

ราคาต้องอยู่ระหว่าง 180,000.00 (THB) ถึง 260,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้เฉพาะการชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
  2. รายการตรวจดังกล่าว ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปเท่านั้น
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร.+66 3890 9378 
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563