ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์เลสิก

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

การตรวจประเมินสภาพดวงตาและสายตาก่อนผ่าตัด

เลสิกไร้ใบมีดด้วยเลเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
1,000.00 (THB)

โปรแกรมเลสิก รักษาสายตายาวตามวัย ด้วย "เลสิกไร้ใบมีด"

เลสิกไร้ใบมีดด้วยเลเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
77,000.00 (THB)

โปรแกรมเลสิก รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง โดยไม่แยกชั้นกระจกตา

เลสิกไร้ใบมีดด้วยเลเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
45,000.00 (THB)

โปรแกรมเลสิก รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วย "เลสิกไร้ใบมีด"

เลสิกไร้ใบมีดด้วยเลเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
72,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999