ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Liver Basic

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับเพื่อคัดกรองมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบ
6,500.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร
 2. ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน
 3. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
  • ตรวจการทำงานของตับ SGPT
   • ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
   • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Liver Cancer Screening (AFP)
   • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Virus (Hbs Ag)
   • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antibody (Anti-HBs)
   • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV

   หมายเหตุ

   1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ปรึกษา และค่าบริการรพ.
   2. รายการตรวจดังกล่าว ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเท่านั้น
   3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.+66 3890 9345 (8 a.m. - 4 p.m.)
   4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563