ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Liver Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับเพื่อคัดกรองมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบ
9,900.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร
 2. ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะในช่องท้อง
 3. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 4. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 5. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 6. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Liver Cancer Screening (AFP)
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Virus (Hbs Ag)
 8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antibody (Anti-HBs)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV
 10. ตรวจหาพังผืดและวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibroscan

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.
 2. รายการตรวจดังกล่าว ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเท่านั้น
 3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.+66 3890 9345 (8 a.m. - 4 p.m.)
 4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563