ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Looking Ahead (Female)

มอบความสุขใจให้ครอบครัวด้วยการดูแลเพิ่มความอุ่นใจกับสุขภาพด้วยการป้องกันและรักษา
13,900.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (LDL - Cholesterol)
 10. ตรวจการทำงานของไต BUN
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 12. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 13. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 14. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 15. ตรวจการทำงานของตับ Total protein
 16. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 17. ตรวจการทำงานของตับ GGT - Gamma GT
 18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งบอกโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 19. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 20. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 21. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 22. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG - Electrocardiogram)
 23. ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound Whole Abdomen)
 24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร (Digestive Tract Cancer Screening (CA19-9))
 25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Liver Cancer Screening (AFP))
 26. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (Colon Cancer Screeening (CEA))
 27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer screening (CA 125))
 28. ตรวจหาคราบหินปูนของหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring *ไม่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการใส่ขดลวดหรือทำบายพาส* หรือ ตรวจความหนาแน่นกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพก (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 29. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test (EST))
 30. ตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือด (Vascular Screening (ABI))
 31. คูปองอาหาร (Food Coupon)

เงื่อนไข :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 • ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562
 • เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.+66 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
Contact Center +66 3825 9999