ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจระดับสารอาหารและวิตามิน (รอผลการตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)

อายุคือประสบการณ์ สุขภาพกายและใจที่ดีคือ วัยที่แท้จริง
12,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แจ้งผลตรวจสุขภาพและค่าบริการ รพ.
  2. รายการนี้รอผลการตรวจวิเคราะห์ 10 วัน
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย โทร.+66 3825 9954
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563
Customers who bought this item also bought

โปรแกรมตรวจการแพ้อาหารแบบแฝง (รอผลการวิเคราะห์ 7 วัน)

อายุคือประสบการณ์ สุขภาพกายและใจที่ดีคือ วัยที่แท้จริง
14,900.00 (THB)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: MALE

เหมาะสำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
24,900.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999