ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจระดับสารอาหารและวิตามิน (รอผลการตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)

เวชศาตร์ชะลอวัย ... ศาสตร์ที่ตอบโจทย์ของทุกช่วงวัย
12,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แจ้งผลตรวจสุขภาพและค่าบริการ รพ.
  2. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและหัตถการอื่นเพิ่มเติม 
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์เวชศาตร์ชะลอวัย โทร.+66 3890 9077
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 28  ก.พ. 2564
Customers who bought this item also bought

โปรแกรมตรวจการแพ้อาหารแบบแฝง (รอผลการวิเคราะห์ 7 วัน)

เวชศาตร์ชะลอวัย ... ศาสตร์ที่ตอบโจทย์ของทุกช่วงวัย
14,900.00 (THB)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: MALE

เหมาะสำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
24,900.00 (THB)