ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียมแบบแกนแข็งชิ้นเดียว

ผ่าตัดมั่นใจ โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
300,000.00 (THB)

หมายเหตุ
  1. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการรพ. ค่ารับคำปรึกษาก่อนทำหัตถการ ค่าตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนการผ่าตัด และค่าตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด
  3. ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัตถการ และกรณีตรวจพบผล
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โทร.+66 3890 9344
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563