ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจปาร์ตี้สบ๊าย สบาย ร่างกายยังแข็งแรง

หากนี่เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคุณ ... สำรวจหน่อยไหม ว่าคุณยังฟิตหรือเปล่า? ดูแลสุขภาพให้ดี เพราะปาร์ตี้นี้ ยังอีกยาวไกล …
15,000.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (LDL - Cholesterol)
 10. ตรวจการทำงานของไต BUN
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 12. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 13. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 14. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 15. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 16. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 17. ตรวจการทำงานของตับ Gamma GT (GGT)
 18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งบอกโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Liver Cancer Screening (AFP))
 20. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 21. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 22. ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Inflammation Screening)
 23. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 24. ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound Whole Abdomen)
 25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG - Electrocardiogram)
 26. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 27. ตรวจหาพังผืดและภาวะไขมันสะสมในตับ (Fibroscan)
 28. คูปองอาหาร (Food Coupon)

เงื่อนไข :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในแพ็กเกจได้
 • ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562
 • เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.+66 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.