ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพทางเพศ

ผ่าตัดมั่นใจ โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
9,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. 
  2. ราคานี้เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
  3. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โทร.+66 3890 9344
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2563

Contact Center +66 3825 9999