ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงโดยใช้วิธีแผลเล็กและใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองได้หลายระยะ (สำหรับตาข้างเดียว)

หมดปัญหา ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน มองไม่ชัด
79,000.00 (THB)

หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  4. ราคาดังกล่าวเฉพาะการชำระเงินค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
  5. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการรพ.แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่างๆ และการรักษาควบคุมภาวะเสี่ยงก่อนการผ่าตัด
  6. ราคาดังกล่าวสำหรับกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
  7. ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ก่อนทำการผ่าตัด
  8. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ตา โทร.+66 3825 9936
  9. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562  และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562