ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน - หญิง

เช็คความพร้อมก่อนร่วมเดินทางด้วยกันไปตลอดชีวิต
3,150.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 3. ตรวจกรุ๊ปเลือด
 4. ตรวจชนิดหมู่เลือด
 5. ตรวจหาภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย
 6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์
 9. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
 10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
 11. ตรวจปัสสาวะ
หมายเหตุ
 1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. +66 3825 9934
 3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2563 และรับบริการได้ถึง 31 ต.ค. 2563
ประเภทสินค้า
Contact Center +66 3825 9999