ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากโต" โรคที่คุณผู้ชายทุกคนมีโอกาสเป็น ยิ่งอายุมากยิ่งเสี่ยงมาก
4,900.00 (THB)

หากคุณมีอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์
√ ปัสสาวะไม่พุ่ง
√ อั้นปัสสาวะไม่อยู่
√ ปวดปัสสาวะบ่อย ๆ

รายการสินค้า:
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร (Physical Examination)
  2. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer screening (PSA))
  3. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  4. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
  5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Ultrasound K.U.B with residual urine)

หมายเหตุ

  1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โทร.+66 3890 9344
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2563
Contact Center +66 3825 9999