ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยการทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียม

การทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
200,000.00 (THB)

เหมาะสำหรับ (Suitable for)
√ ผู้สูงอายุที่มีสายตายาว (Elderly with farsightedness)
√ สำหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้น และพบว่ามีสายตาผิดปกติมากขึ้น (Those who have abnormal eyesight and farsightedness on getting older)
√ ผู้ที่เริ่มมีภาวะต้อกระจก (Those who have cataract)

หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีดมยาสลบ
  3. ราคาดังกล่าวรวมถึงการตรวจ ติดตามอาการหลังผ่าตัด 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน - ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์
  4. ราคานี้เป็นราคาสำหรับดวงตาทั้งสองข้าง
  5. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์เลสิก โทร. +66 3825 9938
  6. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563