ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ตรวจคัดกรองโรคจมูกและคอด้วยกล้อง Fiberoptic Examination

สำหรับคนที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าจัดและคนที่มีความเสี่ยง
3,700.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. และไม่รวมกรณีตรวจพบผลผิดปกติอื่นๆ  ไม่รวมยากลับบ้าน ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์หู คอ จมูกและศูนย์การได้ยิน โทร.+66 3825 9964
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563