ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง/ 3 เข็ม (RotaTEQ)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
2,900.00 (THB)

หมายเหตุ

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. รายการดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของกุมารแพทย์เท่านั้น
  3. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์กุมารเวช โทร. 0 3825 9932
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562  และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562