ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

เวชศาสตร์ชะลอวัย

อายุคือประสบการณ์ สุขภาพกายและใจที่ดีคือ วัยที่แท้จริง

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

แพ็กเกจตรวจดีเอ็นเอ เพื่อโภชนาการและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล

อายุคือประสบการณ์ สุขภาพกายและใจที่ดีคือ วัยที่แท้จริง
38,000.00 (THB)

แพ็กเกจตรวจพันธุกรรมเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

ค้นหาและป้องกันความเสี่ยงเฉพาะบุคคลกับโปรแกรมการตรวจ DNA Fit และ Cancer Hotspot
89,100.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999