ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจพิเศษทางเพศสัมพันธ์

ซ่อนรักและไม่ควรซ่อนเร้น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่แสดงอาการอย่างชัดเจนแต่คุณจะรู้ได้ด้วยตนเอง
5,900.00 (THB)
หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้

√ มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือหญิงบริการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
√ เปลี่ยนคู่นอนมากกว่า 1 คนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
√ มีประวัติเป็นโรคติตด่อทางเพศสัมพันธ์
√ มีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกัน

รายการสินค้า:
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร (Physical Examination)
  2. ตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD (Sexually transmitted Disease) Multiplex PCR
  3. ตรวจหาเชื้อ HIV (Anti-HIV)
  4. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส Syphilis screening test (VDRL)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โทร.+66 3890 9344
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2563
Contact Center +66 3825 9999