ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การตรวจภาวะผิดปกติของการนอนหลับ

นอนกรน หลับไม่สนิท คอแห้งหรือเจ็บคอเมื่อตื่นนอน ง่วงหรืออ่อนเพลียมากระหว่างวัน อาการเหล่านี้ เสี่ยงที่ทำให้คุณหยุดหายใจขณะหลับได้
13,900.00 (THB)

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการรพ.แล้ว แต่ไม่รวมกรณีตรวจพบผลผิดปกติอื่นๆที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทาง
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์สมอง โทร. +66 3890 9059
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562