ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก

การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก อาจเป็นทางเลือกของคุณ
ราคาต้องอยู่ระหว่าง 350,000.00 (THB) ถึง 400,000.00 (THB)

หากคุณมีอาการเหล่านี้
√ ดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 (กก./ตร.ม.) ขึ้นไป
√ เบาหวาน  ความดันสูง
√ ข้อเสื่อม  ปวดหลัง
√ ทั้งคุมอาหาร ออกกำลัง กินยา แต่น้ำหนักไม่ลด

หมายเหตุ
  1. ราคานี้เฉพาะการชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
  2. รายการตรวจดังกล่าว ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปเท่านั้น
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร.+66 3890 9378 
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563