ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ยิ้มอย่างมั่นใจ

ให้ทุกรอยยิ้มมีแต่ความประทับใจ
1,600.00 (THB)
รายการสินค้า:
  1. ตรวจสุขภาพฟัน
  2. เอ็กซ์เรย์ตรวจฟันผุบริเวณซอกฟัน
  3. ขูดหินปูนทั้งช่องปาก
หมายเหตุ
  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. โปรโมชั่นขูดหินปูน ไม่รวมการรักษา "โรคปริทันต์อักเสบ" 
  3. โปรโมชั่นที่มีการเอกซเรย์หากขอรับกลับในรูปแบบ ซีดี จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟิล์มปกติเพิ่มอีก 150 บาท และสำหรับฟิล์ม Dental CT  7,100 บาท 
  4. กรุณาจองนัดหมายล่วงหน้าและแจ้งการใช้แพ็กเกจก่อนรับบริการ โทร.+66 3890 9292
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563