ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจ Superior Heart Check-up

9,500.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 3. ตรวจระดับน้ำตาล
 4. ตรวจหาการอักเสบของหลอดเลือด
 5. ไขมันในเลือด 
  • ไขมันคอเลสเทอรอลในเลือด
  • ไขมันไตรกลีเซอร์ไลด์
  • ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด
  • ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด
 6. ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
 7. ตรวจการทำงานของตับ 
  • SGOT
  • SGPT
  • Alkaline Phosphatase
 8. ตรวจหากรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์
 9. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
 10. เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 12. ตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือด
 13. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย 
 14. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
เงื่อนไข
 • งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์หัวใจ โทร. +66 3890 9229
 • ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562