ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

การตรวจประเมินสภาพดวงตาและสายตาก่อนผ่าตัดรักษาสายตา

การทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
1,500.00 (THB)

เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยการทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียม

การทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
200,000.00 (THB)

เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติโดยการใช้เลนส์สั่งตัดพิเศษ ด้วยการทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียม

การทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
250,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999