ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ซุปเปอร์ไซท์

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

การตรวจประเมินสภาพดวงตาและสายตาก่อนผ่าตัดรักษาสายตา

เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
1,500.00 (THB)

เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยการทำศัลยกรรม SuperSight

เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
200,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999