ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติโดยการใช้เลนส์สั่งตัดพิเศษด้วยการทำศัลยกรรม SuperSight

เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
250,000.00 (THB)

เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น

เหมาะสำหรับ

  1. ผู้สูงอายุที่มีสายตายาว 
  2. ผู้ที่สายตาผิดปกติมากๆ และมีอายุมากขึ้นจนพบว่าตัวเองมีสายตายาวเข้ามาเป็นปัญหาร่วมด้วย
  3. ผู้ที่เริ่มมีต้อกระจกแล้ว

รายการสินค้า :

  1. เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติโดยการใช้เลนส์สั่งตัดพิเศษด้วยการทำศัลยกรรม SuperSight

เงื่อนไข :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว 
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีดมยาสลบ
  3. พิเศษการตรวจติดตามอาการหลังทำภายใน1ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์
  4. สำหรับผู้ถือบัตรประกันสุขภาพ ได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์
  5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์ซุปเปอร์ไซท์ โทร +66 3825 9938 (8 a.m. - 4 p.m.)
  6. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562