ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจอายุเซลล์จากโครโมโซม เพื่อประเมินความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย

อายุคือประสบการณ์ สุขภาพกายและใจที่ดีคือ วัยที่แท้จริง
8,900.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและหัตถการอื่นเพิ่มเติม 
  2. รายการนี้รอผลการตรวจวิเคราะห์ 10 วัน
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร.+66 3890 9077
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562