ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมเลสิก รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง โดยไม่แยกชั้นกระจกตา

เลสิกไร้ใบมีดด้วยเลเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
45,000.00 (THB)
 หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แต่ไม่รวมค่าตรวจประเมินเบื้องต้น 1,000 บาท
  2. ราคาดังกล่าวรวมถึงการตรวจ ติดตามอาการหลังผ่าตัด 1 วัน,  1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือนและ 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์เลสิก โทร.+66 3825 9939
  4. ราคานี้เป็นราคาสำหรับดวงตาทั้งสองข้าง
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 28  ก.พ. 2564
ประเภทสินค้า
Contact Center +66 3825 9999