ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

เก็บหนังตาหย่อนคล้อย (สำหรับตา 2 ข้าง)

นิยามความงาม แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป ... มาเสริมสร้างความงามในแบบของคุณ
16,000.00 (THB)

 หมายเหตุ
  1. ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ที่ปรึกษาและชำระค่าแพ็กเกจในวันนั้น 
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม โทร.+66 3825 9925
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563
  6. กรณีตกลงซื้อแพ็กเกจ ไม่สามารถยกเลิกขอคืนเงินสดได้
Customers who bought this item also bought

แก้ไขปัญหาใต้ตาหย่อนคล้อย (สำหรับตา 2 ข้าง)

นิยามความงาม แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป มาเสริมสร้างความงามในแบบของคุณ
16,000.00 (THB)