ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

บาทต่อโดส
990.00 (THB)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 990 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 3890 9077 และศูนย์อายุรกรรม โทร. 0 3890 9199

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อายุรกรรม เวลา 08.00 - 16.00 น.
  3. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
  4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า