ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

บาทต่อโดส
800.00 (THB)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 800 บาท

ตั้งแต่วันที่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 3890 9077 และศูนย์อายุรกรรม โทร. 0 3890 9199

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อายุรกรรม เวลา 08.00 - 16.00 น.
  3. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
  4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Customers who bought this item also bought

Healthy Program B

4,990.00 (THB)

โปรแกรมตรวจระดับสารอาหารและวิตามิน (รอผลการตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)

เวชศาตร์ชะลอวัย ... ศาสตร์ที่ตอบโจทย์ของทุกช่วงวัย
12,000.00 (THB)

โปรแกรมตรวจการแพ้อาหารแบบแฝง (รอผลการวิเคราะห์ 7 วัน)

เวชศาตร์ชะลอวัย ... ศาสตร์ที่ตอบโจทย์ของทุกช่วงวัย
14,900.00 (THB)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับผู้ใหญ่ 23 สายพันธุ์

สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีอายุ 19-64 ปีที่มีโรคประจำตัว
1,850.00 (THB)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: MALE

เหมาะสำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
24,900.00 (THB)