ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ดูดสลายไขมัน บริเวณหน้าท้อง

นิยามความงาม แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป มาเสริมสร้างความงามในแบบของคุณ
72,000.00 (THB)

 หมายเหตุ

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ที่ปรึกษาและชำระค่าแพ็กเกจในวันนั้น 
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม โทร. +66 3825 9925
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนดและ รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562