ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์สุขภาพสตรี

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

Lady 1

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
1,490.00 (THB)

Lady 2

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
3,490.00 (THB)

Lady 3

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
5,990.00 (THB)

ตรวจคัดกรองการปวดประจำเดือน

เพราะสุขภาพของคุณสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญสำหรับเรา ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของสตรี ด้วยการตรวจคัดกรองเฉพาะด้าน
3,600.00 (THB)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน - หญิง

เช็คความพร้อมก่อนร่วมเดินทางด้วยกันไปตลอดชีวิต
3,150.00 (THB)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน-ชาย

เช็คความพร้อมก่อนร่วมเดินทางด้วยกันไปตลอดชีวิต
2,850.00 (THB)
ประเภทสินค้า
Contact Center +66 3825 9999