fbpx
  • Simple Item 6

  • Simple Item 7

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ข้อ 1 หากคุณเคยมีประวัติไข้ หรือ มีไข้ตั้งแต่ 37.5 C ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ และหายใจเหนื่อยหอบ ข้อ 2 มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ภายใน 14 วัน ข้อ 3 เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ระบาด ข้อ 4 มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 ข้อ 5 เจ็บป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และมีประวัติใกล้ชิดผู้ที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19
ติดตามอัพเดตข่าวไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทุกวัน กับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยยึดถือเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการและพนักงานเป็นสำคัญ

ข่าวสุขภาพวันนี้

  • วีดีโอ
  • ความรู้สุขภาพ
  • แพ็กเกจและโปรโมชั่น
image
ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
5 ข้อง่ายๆ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
image
เมื่อสูญเสียฟัน ควรที่จะต้องได้รับการใส่ฟันทดแทน โดยรากฟันเทียมเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้กลับมาใช้งานฟันซี่นั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังคงความสวยงามไว้ได้
image
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
โรคปอดบวมและไอพีดีป้องกันได้ ฉีดเพียงเข็มเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิต ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
image
มาเสริมภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ วันนี้!