fbpx
นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ
สะดวกสบาย พบหมอได้ง่าย ไม่ต้องมาโรงพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการรักษา และสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ

ข่าวสุขภาพวันนี้

  • แพ็กเกจและโปรโมชั่น
  • ความรู้สุขภาพ
  • วีดีโอ
image
ปัญหาโรคข้อของคุณเป็นแบบไหน?
ข้อเสื่อม เกาต์ รูมาตอยด์ หากคุณมี มากกว่า 3 อาการ ข้างต้น แสดงว่า คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อ แนะนำให้รีบพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรับการตรวจหรือรับการรักษาทันที
image
โรคมะเร็ง จัดเป็น 1 ใน 10 ของสาเหตุการตายของประชากรโลก และมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา องค์การอนามัยโลก (WHO)
image
กิจกรรมบำบัดมุ่งเน้นการให้การดูแลผู้ป่วยแบบรอบด้าน ทั้งความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลการกระตุ้นย้อนกลับไปที่ระบบสมองและเส้นประสาท รวมทั้งฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวัน (Activity daily living) ช่วยในการปรับสภาพแวดล้อม พัฒนาอุปกรณ์เสริม
image
การออกกำลังกายเพื่อป้องกันข้อต่อยึดติด การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การดัดและขยับข้อต่อเพื่อเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ การฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การฝึกการทรงตัว การฝึกเดิน การฝึกหายใจ

The Ultimate Healthcare

Covid-19