fbpx

 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดเสวนาเพราะเรารู้ว่า “ลูก” คือส่วนเติมเต็มชีวิตครอบครัว เพื่อไขปัญหาให้กับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล

Read 695 times