fbpx

โรงพยาลบาลกรุงเทพพัทยาร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 ของปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยจัดหาโลหิตสำรอ­งให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read 832 times