fbpx

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เชิญชวนแพทย์ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” ปีที่ 8 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกของปี 2559

ในโอกาสนี้ นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าหน่วยรับบร­ิจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมืออันดีตลอด­โครงการที่ผ่านมา

ในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 69 ท่าน ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 28,450 ซีซี โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2552 “พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” สามารถรับบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อ ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศไทย รวมกว่า 870,450 ซีซี

Read 3142 times