fbpx

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดพิธีเปิด “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” ชูความพร้อมและศักยภาพของศูนย์ที่มีแพทย์เ­ฉพาะทางและให้การรักษาอย่างครบวงจรพร้อมแก­้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพพัทยา มีการจัดพิธีเปิด “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” โดยมี พญ.อิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล หัวหน้าศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก กล่าวศักยภาพของศูนย์ฯ ต่อจากนั้น นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม รพ.กรุงเทพภาคตะวันออก กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ พร้อมร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุ­ตรยากอย่างเป็นทางการ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ให้บริการตรวจและรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาทุกคู่­และให้การปรึกษาในครั้งแรก ก่อนตัดสินใจรับการรักษาพร้อมทีมนักวิทยาศ­าสตร์ และทีมพยาบาลที่ให้คำปรึกษาทุกเวลา พร้อมเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อตามมาตรฐานการรับรองเว­ชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เพราเรารู้ว่า ลูก คือส่วนเติมเต็มชีวิตคู่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 038 259 934

Read 1379 times