fbpx

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้การสนับสนุนแพทย์และทีมตรวจสุขภาพ ในการตรวจร่างกายเพื่อทำใบอนุญาตขับแข่งแล­ะอบรมนักแข่งใหม่จำนวน 150 ท่าน ในรายการ Toyota 3K Racing Car Thailand 2016 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2559 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พัทยา จ.ชลบุรี

  

Read 657 times