fbpx

พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” ปีที่ 8 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้­น 58 ท่าน ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 22,350 ซีซี โดยรวมตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2552 สามารถรับบริจาคโลหิตเพื่อส่งให้กับศูนย์บ­ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รวมกว่า 892,800 ซีซี

พบกันในครั้งที่ 3 ของ “พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” ปีที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร E โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

  

Read 1200 times