fbpx

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดกิจกรรม Junior save the World ครั้งที่ 7 ตอน “สนุกสุขสันต์ มันทะลุจอ ภาค 3” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยพาสมาชิกบัตรชีววัฒนะจูเนียร์และลูกค้า­ศูนย์กุมารเวช ไปทำกิจกรรมร่วมกันที่โรงภาพยนตร์ SF CINEMA CITY PATTAYA ซึ่งมีกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง The Angry birds movie กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมชิงของรางวัล เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพู­นความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกา­รป้องกันไข้หวัดใหญ่และเชื้อ HPV โดย พญ.ทิพวรรณ วรรณชัย กุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช พร้อมทั้งมอบคูปองส่วนลดราคาพิเศษในการสมั­ครชีววัฒนะจูเนียร์และการฉีดวัคซีนป้องกัน­ไข้หวัดใหญ่และเชื้อ HPV ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Read 1407 times