fbpx

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม นำทีมโดย คุณ ณิรดา สุขรดาโยธิน หัวหน้าศูนย์ฯ ทพญ.สุกัญญา กวางทองพานิชย์ ทพญ.ชนันพร นุ่นละออง และทพญ.ธิดารัตน์ สิงขร ตรวจสุขภาพฟันพร้อมแนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆณ ศูนย์ธารชีวิตเด็กพัทยา โดยมีเด็กๆกว่า 100 คน ร่วมตรวจสุขภาพฟัน

Read 1054 times