fbpx

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา จัดโครงการ CSR “ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นำทีมโดย คุณณิรดา สุขรดาโยธิน หัวหน้าศูนย์ฯ ทพญ.อภิญญา ชุมวรฐายี ทพญ.ปรียาพร เตชะธีราวัฒน์ และทพ.ปฐมพงศ์ เครือจันทร์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่ โดยมีเด็กๆกว่า 70 คน ร่วมตรวจสุขภาพฟัน

Read 1567 times