fbpx

น้อง Alex ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์ 26 สัปดาห์ ที่ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ Nicu ตั้งแต่แรกคลอดจนผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้

Read 1788 times