fbpx

การเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

food


ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรได้รับการดูแลเอาใ จใส่ในการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้โรคลุกลาม โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันอิ่มตัว และไขมัน trans fat  อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจตีบตันได้ โดยฉบับนี้ผมมีข้อแนะนำในการเลือกบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมาฝากกันครับ

  • จำกัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันและอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง อาหารประเภทนี้จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันที่ไปเกาะตามผนังเส้นเลือด ซึ่งรูของเส้นเลือดแดงจะเล็กลง ทำให้เกิดโรคหัวใจวาย หรือโรคอัมพาตจากเส้นเลือดสมองตีบ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรงดบริโภคอาหารประเภทนี้ เช่น เนย มาการีน สารที่ทำให้แป้งกรอบ ครีม  เกรวี่  และเลือกประกอบอาหารโดยใช้น้ำมันพืชชนิดที่มีไขมันไม่อิ่มตัวแทน เช่น น้ำมันมะกอก  น้ำมันข้าวโพด  น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น 
  • เลือกบริโภคอาหารโปรตีนประเภทที่มีไขมันต่ำ  ซึ่งมีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น  เป็ด ไก่ ปลา  นม ไข่ แต่บางชนิดจะมีปริมาณ ไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูง ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารประเภทโปรตีน ควรเลือกในกลุ่มที่มีปริมาณไขมันต่ำ เช่น  การเลือกรับประทานปลา หรือเนื้อในส่วนที่ไม่ติดมัน  งดการทานเครื่องในสัตว์  ไข่แดง ถ้ารับประทานนม ควรเลือกนมพร่องมันเนย หรืออาจเลือกรับประทานโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วประเภทต่างๆ ก็ได้
  • รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ผักและผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยอาหาร นอกจากนี้ยังมีสารที่เรียกว่า phytochemicals ซึ่งพบในพืช และช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ ควรเลือกรับประทานผักผลไม้สด งดรับประทานมะพร้าว และผลไม้กระป๋องในน้ำเชื่อม 
  • เลือกรับประทานข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ไม่ได้ขัดสีเอารำออก (Whole grain)  อาทิ ขนมปังโฮลวีท ข้าวซ้อมมือ ข้าวโอ๊ต ซึ่งอาหารเหล่านี้มีเส้นใยอาหาร และยังมีวิตามินเกลือแร่หลายชนิดอีกด้วย 
  • บริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานในแต่ละวัน ไม่ควรบริโภคอาหารมากเกินไป ควรให้พอเหมาะกับการใช้พลังงานในแต่ละวัน จะช่วยป้องกันการเก็บพลังงานที่เกินในรูปของไขมัน อันจะทำให้เกิดโรคอ้วน ที่เป็นอันตรายทำให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้ 

 นอกจากการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว การออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด และรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง ก็จะช่วยไม่ให้โรคลุกลามมากขึ้นครับ ทั้งนี้หากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจได้ที่ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หรือโทร 1719

 

แหล่งข้อมูล : thaiheartclinic.com