fbpx

Zoom!™Tooth Whitening

ฟันขาวอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด รวดเร็วกับ Zoom Whitening

จากผลวิจัยทางทันตกรรม Zoom Whitening ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันอันดับหนึ่ง

  • น้ำยาฟอกสีฟัน Zoom ถูกพัฒนาโดย Discus Dental ผู้เป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ด้านผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันกลับบ้าน (Take-home bleaching)
  • เจลฟอกสีฟันของ zoom ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกแบบให้เจล ออกฤทธิ์ได้อย่างอ่อนโยน ด้วยการที่เจลฟอกสีฟันจะค่อยๆแทรกซึมลงสู่ชั้นพื้นผิวฟัน เพื่อขจัดคราบ ชา กาแฟ และสีฟันที่ไม่สม่ำเสมอ

จากผลการศึกษาและวิจัยระบุว่าการฟอกฟันขาวภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการฟอกสีฟันที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้

Zoom Whitening มีวิธีการอย่างไร ?

ในเจลฟอกสีฟันของ zoom จะมีสาร Hydrogen Peroxide เป็นตัวออกฤทธิ์ โดยที่แสงของ zoomจะเป็นตัวกระตุ้นให้สารเ Hydrogen Peroxide แทรกซึมลงสู่พื้นผิวบนของฟัน เมื่อ Hydrogen Peroxide แตกตัว oxygen จะเข้าสู่ชั้นผิวโดยจะไม่ทำลายโครงสร้างของฟันธรรมชาติ

  • สามารถทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วเพียง 45 -60 นาที
  • สามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก
  • สะดวกสบายด้วยแสงที่มีคุณภาพจาก KNO 3 TECH
  • สามารถเปลี่ยนสีฟันได้ถึง 8 เฉดสีโดยปราศจากการเสียวฟัน

จากการศึกษาพบว่าแสงที่ใช้ในการฟอกสีฟันของ zoom ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจลฟอกสีฟันถึง 26% และสามารถเปลี่ยนสีฟันได้ถึง 8 เฉดสี นอกจากนี้ยังช่วยลดการเสียวฟันได้ดีกว่าเครื่องฟอกสีชนิดอื่น 13 %