fbpx
  • ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

  • 1

การผ่าตัดตกแต่งตาบน หรือทำตา 2 ชั้น

Blepharoplasty

สามารถแบ่งการผ่าตัดได้เป็น 2 ประเภท

  1. การผ่าตัดในผู้ที่มีตาชั้นเดียวหรือมี 2 ชั้นอยู่แล้ว แต่ขนาดของชั้นค่อนข้างเล็กหรือที่เรียกว่า ตา 2 ชั้นหลบใน กรณีนี้ไม่มีผิวหนังส่วนเกินที่ต้องตัดออกมากนัก นิยมทำในผู้ที่มีอายุน้อย
  2. การผ่าตัดในผู้ที่มีตา 2 ชั้นอยู่เดิม ต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นหนังตาเริ่มตกมาบังทำให้ชั้นตาดูเล็กลง
การวางแผนผ่าตัด

การผ่าตัดทั้ง 2 ประเภท มีหลักการเช่นเดียวกัน จะต่างกันในเรื่องของปริมาณผิวหนังที่ต้องตัดออก เมื่อได้ตำแหน่งแนวของชั้นแล้ว แพทย์จะกะประมาณขนาดของผิวหนังส่วนเกินที่จะต้องตัดออก ถ้ามีหนังส่วนเกินมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหางตา แนวแผลที่จะผ่าตัดก็จำเป็นต้องยาวออกมาทางด้านข้าง เพื่อเก็บผิวหนังส่วนเกินให้หมด จะทำให้ได้รูปตาที่สวยงาม หลังจากที่แพทย์ฉีดยาชาและยาชาเริ่มออกฤทธิ์ แพทย์จะเริ่มผ่าตัดโดยการใช้มีดกรีดบริเวณผิวหนังที่ได้กำหนดแนวไว้ ตัดผิวหนังและไขมันส่วนเกินออก จากนั้นจึงทำการเย็บกำหนดชั้นตาตามที่ต้องการก่อนจะเย็บปิดบาดแผลที่ผิวหนัง

การดูแลหลังผ่าตัด
  • หลังผ่าตัดวันแรกให้ประคบบริเวณที่ผ่าตัดด้วยความเย็น อาจใช้ผ้าเย็น หรือ Gel Pack ที่มีวางขายทั่วไป เพื่อให้หลอดเลือดหดตัวจะได้ไม่มีเลือดออก
  • วันที่ 3 หลังการผ่าตัด ให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นเพื่อลดอาการบวม
  • ภายใน 5-7 วัน หลังการผ่าตัด สามารถตัดไหมได้
Sureeporn lovedoctor sub

รายการรู้จักแล้วจะรักหมอ ตอน หมอผิวหนังพลังออร่า(พญ.สุรีย์พร ศรีตั้งรัตนกุล)

Beauty Ambassador sub

กิจกรรมบรรยายพิเศษ Beauty Ambassador ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559